Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Oglasi slobodnih radnih mjesta na području Buja, Umaga, Novigrada, Brtonigle, Oprtlja i Grožnjana poredani su abecednim redom.

Crvenom bojom su označeni naslovi zadnje dodanih oglasa.


A LA CARTE POSLUŽITELJ/ICA

Mjesto rada:SAVUDRIJA-SALVORE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:10

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - prijepodne

Smjena - poslijepodne

Dvokratno radno vrijeme

Smještaj:Obiteljski stan

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:10.6.2014

Natječaj vrijedi do:31.8.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Strani jezici:Engleski jezik

Radno iskustvo:1 godinu

Poslodavac:SKIPER OPERACIJE d.o.o. za trgovinu i usluge i turistička agencija

najava na telefon: 052 707054

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA - SUDSKI ZAPISNIČAR/KA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:16.7.2014

Natječaj vrijedi do:24.7.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Broj: 7 Su-136/13-28

Buje, 15.srpnja 2014.godine

Na temelju čl. 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/12, 38/13 i 39/13), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine br. 110/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Bujama-Buie za 2014. godinu broj: 7 Su-136/13-17 od 14.svibnja 2014. godine, predsjednica Općinskog suda u Bujama-Buie Margareta Vivoda dana 15.srpnja 2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Općinskom sudu u Bujama-Buie

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica

1. Administrativni referent – upisničar – 2 polaznika

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke škole,

- odlično vladanje vještinom daktilografije.

2. Administrativni referent – sudski zapisničar – 2 polaznika

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke škole,

- odlično vladanje vještinom daktilografije.

Zemljišnoknjižna služba

3. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 1 polaznik

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, geodetske ili ekonomske škole.

Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom čl. 49. st. 1. Zakona o državnim službenicima.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud u Bujama-Buie, Istarska br. 1, Buje, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Bujama-Buie dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Bujama-Buie (http://sudovi.pravosudje.hr/osbu) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim za stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita, a troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Bujama-Buie.

U prijavi na javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu), točku radnog mjesta na koju se prijavljuju, te sve tražene priloge.

Uz prijavu obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva (preslika radne knjižice stranice 1-7)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Općinski sud u Bujama-Buie, Istarska br. 1, Buje, (s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“).

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog suda u Bujama-Buie (http://sudovi.pravosudje.hr/osbu).

PREDSJEDNICA SUDA:

Margareta Vivoda

Poslodavac:OPĆINSKI SUD U BUJAMA

Kontakt:pismena zamolba: BUJE, ISTRARSKA 1

ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA - UPISNIČAR

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:16.7.2014

Natječaj vrijedi do:24.7.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Ostale informacije:

Broj: 7 Su-136/13-28

Buje, 15.srpnja 2014.godine

Na temelju čl. 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/12, 38/13 i 39/13), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine br. 110/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Bujama-Buie za 2014. godinu broj: 7 Su-136/13-17 od 14.svibnja 2014. godine, predsjednica Općinskog suda u Bujama-Buie Margareta Vivoda dana 15.srpnja 2014. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Općinskom sudu u Bujama-Buie

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica

1. Administrativni referent – upisničar – 2 polaznika

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke škole,

- odlično vladanje vještinom daktilografije.

2. Administrativni referent – sudski zapisničar – 2 polaznika

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke škole,

- odlično vladanje vještinom daktilografije.

Zemljišnoknjižna služba

3. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 1 polaznik

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, geodetske ili ekonomske škole.

Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom čl. 49. st. 1. Zakona o državnim službenicima.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud u Bujama-Buie, Istarska br. 1, Buje, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Bujama-Buie dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Bujama-Buie (http://sudovi.pravosudje.hr/osbu) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim za stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita, a troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Bujama-Buie.

U prijavi na javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu), točku radnog mjesta na koju se prijavljuju, te sve tražene priloge.

Uz prijavu obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva (preslika radne knjižice stranice 1-7)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Općinski sud u Bujama-Buie, Istarska br. 1, Buje, (s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“).

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog suda u Bujama-Buie (http://sudovi.pravosudje.hr/osbu).

PREDSJEDNICA SUDA:

Margareta Vivoda

Poslodavac:OPĆINSKI SUD U BUJAMA

Kontakt:pismena zamolba: BUJE, ISTARSKA 1

ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Dvokratno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:3.7.2014

Natječaj vrijedi do:21.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 4 godine

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:

Engleski jezik

Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:POŽELJNO ISKUSTVO U ŠPEDICIJI

Poslodavac:TECNOPLAST ISTRA društvo s ograničenom odgovonrošću za brizganje plastičnih proizvoda

Kontakt:osobni dolazak: DIGITRONSKA 33, BUJE

najava na telefon: 052 773120

ČISTAČ/ČISTAČICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:20 sati tjedno

Način rada:Smjena - poslijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:8.7.2014

Natječaj vrijedi do:18.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:ALEX, obrt za čišćenje, vl. Aleksandra Despotović, Umag, Murine, Prva ulica 19

Kontakt:mobitel: 095 9091785

DJELATNIK/DJELATNICA U PROIZVODNJI

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:3.7.2014

Natječaj vrijedi do:20.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:ZIGANTE TARTUFI d.o.o. za preradu tartufa

Kontakt:e-mailom:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

EKONOMSKI TEHNIČAR/KA POSLOVI JAVNE NABAVE

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:8.7.2014

Natječaj vrijedi do:18.7.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Ostale informacije:

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG-UMAGO

-----------------------

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA

CITTA’ DI UMAG-UMAGO

KLASA: 112-06/14-01/03

URBROJ: 2105/05-05/02-14-1

Umag, 7. srpnja 2014.

Pročelnici Ureda gradonačelnika, Ureda Grada, Upravnog odjela za komunalni sustav, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: ZSN) i članka 12. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici („Službene novine Grada Umaga", broj 11/10 i 8/11), dana 7. srpnja 2014. godine objavljuju

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

1. U Ured gradonačelnika: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist struke u znanosti o jeziku - studij prevodilaštva (prevoditelj i/ili tumač za talijanski jezik) (VSS) na poslove prevođenja i jedan polaznik srednje stručne spreme ekonomske struke (SSS) na poslove javne nabave.

2. U Ured Grada: dva polaznika srednje stručne spreme upravne, ekonomske ili informatičke struke (SSS) na poslove uredskog poslovanja.

3. U Upravni odjel za komunalni sustav: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke (VSS) i jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke (VŠS) na poslove održavanja i izgradnje, jedan polaznik stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist strojarske struke (VSS) i jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik strojarske struke (VŠS) na poslove održavanja i izgradnje i jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne, ekonomske ili građevinske struke (VŠS) na komunalne poslove.

4. U Upravni odjel za društvene djelatnosti: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist pravne struke (VSS) na poslove društvenih djelatnosti i socijalne skrbi.

5. U Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša: jedan polaznik stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske ili građevinske struke (VSS) i jedan polaznik stupnja obrazovanja sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik arhitektonske struke (VŠS) na poslove pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

6. U Upravni odjel za izdavanje akata za gradnju: dva polaznika stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke (VSS) na poslove provedbe dokumenata prostornog uređenje i građenja i jedan polaznik srednje stručne spreme tehničke ili društvene struke (SSS) na administrativnim poslovima u pripremi dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu propisane u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Polaznici trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlene osobe najmanje 30 dana te trebaju imati manje od godinu dana radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovali.

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN-a.

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu („Narodne novine", broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).

Prijavama je potrebno priložiti:

- životopis,

- običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju,

- običnu presliku osobne iskaznice,

- običnu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje radnog staža (ne starija od mjesec dana)

- izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

- običnu presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi.

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Pročelnik svakog od upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Primanje polaznika u Grad Umag provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Umag (za stručno osposobljavanje za rad), Trg slobode 7, 52470 Umag, najkasnije do 18. srpnja 2014. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz članka 12. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika.

Eventualno potrebne dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem telefona 052/702-955.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Umaga.

PROČELNICI:

Diego Banković, struč.spec. tech., v.r.

Maja Galović, dipl.iur., v.r.

Valdi Buršić, dipl.ing.stroj., v.r

Slaviša Šmalc, struč.spec.oec., v.r

Mirjana Vrbat Skopac, dipl.ing.arh., v.r.

Milica Mataija Dejanović, dipl.ing.građ., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG-UMAGO

-----------------------

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA

CITTÀ DI UMAG-UMAGO

CLASSE: 112-06/14-01/03

PROT.NR.: 2105/05-05/02-14-1

Umago, 7 luglio 2014

Visto l'Art. 93 della Legge sugli impiegati e il personale tecnico nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta Ufficiale, nn. 86/08 e 61/11 - nel prosieguo: LIPT), nonché visto l'Art. 12 del Regolamento sul tirocinio senza istituzione del rapporto di lavoro, pratica e incentivazione al volontariato nella comunità locale (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, nn. 11/10 e 8/11), l'Assessore dell'Ufficio del Sindaco, l'Assessore dell'Ufficio della Città, l'Assessore al sistema comunale, l'Assessore alle attività sociali, l'Assessore all'assetto territoriale e tutela ambientale e l'Assessore al rilascio di atti edilizi, pubblicano in data 7 luglio 2014 il seguente

BANDO

per l'assunzione di tirocinanti senza istituzione del rapporto di lavoro

Con il presente bando si assumono tirocinanti (m/f) senza istituzione del rapporto di lavoro per un periodo di mesi 12 a orario pieno (otto ore giornaliere), da inquadrare nei seguenti comparti amministrativi:

1. Ufficio del Sindaco: un tirocinante in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in scienze linguistiche-corso di studio per interpreti e traduttori-interprete e/o traduttore di lingua italiana (lavori di traduzione) e un tirocinante in possesso di licenza di scuola media superiore, indirizzo economico (per lavori attinenti agli appalti pubblici);

2. Ufficio della Città: due tirocinanti in possesso di licenza di scuola media superiore, indirizzo amministrativo, economico o informatico (per lavori amministrativi);

3. Assessorato al sistema comunale: un tirocinante in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in ingegneria edile e un tirocinante in possesso di laurea triennale o diploma di scuola superiore in ingegneria edile (per lavori di manutenzione e costruzione); un tirocinante in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in ingegneria meccanica (per lavori di manutenzione e costruzione) e un tirocinante in possesso di laurea triennale o diploma di scuola superiore in amministrazione, economia o ingegneria edile (per lavori attinenti alle attività comunali);

4. Assessorato alle attività sociali: un tirocinante in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in giurisprudenza (per lavori attinenti alla previdenza e alle attività sociali);

5. Assessorato all'assetto territoriale e tutela ambientale: un tirocinante in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in architettura o ingegneria edile e un tirocinante in possesso di laurea triennale o diploma di scuola superiore in architettura (per lavori di preparazione, redazione e approvazione di documenti di assetto territoriale);

6. Assessorato per il rilascio di atti edilizi: due tirocinanti in possesso di laurea magistrale o diploma specialistico in ingegneria edile (per lavori di attuazione dei documenti edili e di assetto territoriale) e un tirocinante in possesso di licenza di scuola media superiore, indirizzo tecnico o sociale (per mansioni amministrative concernenti la preparazione di documenti edili e di assetto territoriale).

Non potranno essere assunti i candidati per i quali sussistono gli impedimenti contemplati dagli Artt. 15 e 16 della LIPT volti a disciplinare le procedure di assunzione in servizio.

I candidati devono soddisfare il criterio previsto dalla Legge sull'incentivazione occupazionale (Gazzetta Ufficiale, nn. 57/12 e 120/12) e devono, altresì, essere registrati presso il competente Ufficio di collocamento al lavoro in qualità di disoccupati da almeno 30 giorni, tenendo conto che devono avere meno di un anno di esperienza lavorativa nel settore corrispondente al titolo di studio conseguito.

L'obiettivo del tirocinio consiste nell'acquisizione dell'esperienza lavorativa necessaria per poter sostenere l'esame di Stato, come previsto dall'Art. 93 della Legge sugli impiegati e il personale tecnico nelle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale).

Il corso di formazione professionale non si configura come rapporto di lavoro, pertanto i tirocinanti non hanno lo status di impiegati pubblici e in quanto tali non ricevono alcun compenso ad eccezione dell'indennità erogata dall'Istituto croato per il collocamento al lavoro. La Città di Umago sosterrà le spese per sostenere l'esame di Stato (prima volta), con possibilità di (co)finanziamento di altri tipi di formazione durante il tirocinio. I diritti e i doveri dei tirocinanti e della Città di Umago saranno disciplinati mediante apposito contratto. La Città di Umago non intende assumere in servizio i corsisti a termine del tirocinio.

Al presente bando possono partecipare candidati in possesso dei titoli di studio sopraccitati che non hanno ancora frequentato alcun corso di formazione professionale ai sensi dell'Art. 93 della LIPT e dall'Art. 41 della Legge sul lavoro (Gazzetta Ufficiale, nn. 149/09, 61/11, 82/12 e 73/13).

Le domande devono essere corredate da quanto segue:

- curriculum vitae,

- fotocopia del diploma/certificato del titolo di studio conseguito,

- fotocopia della carta d'identità,

- fotocopia del certificato rilasciato dall'Istituto croato per la previdenza sociale attestante la (non) sussistenza dell'esperienza lavorativa (non più vecchio di un mese),

- copia originale della dichiarazione sottoscritta di proprio pugno attestante la non sussistenza degli impedimenti previsti dagli Artt. 15 e 16 della LIPT e comprovante che il candidato non non ha ancora frequentato nessun corso di formazione professionale ai sensi dell'Art. 93 della LIPT e dell'Art. 41 della Legge sul lavoro (autenticazione notarile non necessaria),

- fotocopia del certificato comprovante l’assenza di condanne o procedure penali in corso contro il candidato (non più vecchio di 6 mesi).

Gli aspiranti che entreranno nella rosa ristretta dei candidati dovranno presentare le copie originali dei documenti richiesti dal presente bando.

I tirocinanti non sono soggetti alle disposizioni della LIPT che disciplinano le procedure di assunzione in servizio. L’assessore di ciascun comparto amministrativo deciderà se sarà necessario sottoporre i candidati alla verifica delle nozioni e delle competenze professionali, cosa di cui questi saranno avvisati tempestivamente.

L’assunzione dei tirocinanti nella Città di Umago viene attuata nell’ambito del programma dell’Istituto croato per il collocamento al lavoro “Tirocinio senza istituzione del rapporto di lavoro”. I candidati scelti dalla Città di Umago verranno raccomandati all’Ufficio di collocamento. Il contratto verrà stipulato con i candidati aventi apposita autorizazzione di adesione al Programma rilasciata dall’Istituto croato per il collocamento al lavoro in osservanza alle proprie normative.

Le domande vanno inviate all'indirizzo: Città di Umago (per tirocinio), P.zza Libertà 7, 52470 Umago, entro e non oltre il 18 luglio 2014.

Le domande incomplete o recapitate oltre il termine sopra indicato non verranno esaminate. I candidati saranno avvisati in merito agli esiti del concorso entro la scadenza prevista dall'Art. 12 comma 4 del Regolamento di cui sopra.

In caso di eventuali domande o richieste di informazione, rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript o telefonare al numero 052/702-955.

Il presente bando è soggetto a pubblicazione sul sito web e all'albo pretorio della Città di Umago.

GLI ASSESSORI:

f.to, Diego Banković, spec.tech.

f.to, Maja Galović, dipl.iur.

f.to, Valdi Buršić, ing.mecc.

f.to, Slaviša Šmalc, spec.oec.

f.to, Mirjana Vrbat Skopac, ing.arch.

f.to, Milica Mataija Dejanović, ing.edil.

Poslodavac:GRAD UMAG

Kontakt:pismena zamolba: TRG SLOBODE 7 UMAG

FRIZER / FRIZERKA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:

Na neodređeno; upražnjeni poslovi

pripravnik

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:11.7.2014

Natječaj vrijedi do:17.7.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:Traži se pripravnik

Ostale informacije:

SSS - frizer

Poslodavac:FRIZERSKI SALON ANI

Kontakt:mobitel: 091 1741411

HOSTES/HOSTESA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:1.7.2014

Natječaj vrijedi do:20.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:ZIGANTE TARTUFI d.o.o. za preradu tartufa

Kontakt:pismena zamolba: Portoroška 15, Buje

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KONOBAR/KONOBARICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:2 smjene

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:16.7.2014

Natječaj vrijedi do:23.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Radno iskustvo:6 mjeseci

Ostale informacije:

POŽELJNO POZNAVANJE TALIJANSKOG JEZIKA;

MOGUĆNOST STALNOG ZAPOSLENJA

Poslodavac:PRIJEVOZ USLUGE "DI-ER"

Kontakt:mobitel: 091 5904237

KONOBAR/KONOBARICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Dvokratno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:8.7.2014

Natječaj vrijedi do:22.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

POŽELJNO POZNAVANJE TALIJANSKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Poslodavac:LEX URBIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovanje nekretninama

Kontakt:mobitel: 091 2047636

KONOBAR/KONOBARICA

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; sezonski

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:2 smjene

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:8.7.2014

Natječaj vrijedi do:22.7.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Strani jezici:

Engleski jezik

Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:MJESTO RADA: LOUNGE BAR HEDONIST, Mlinska 4B, Novigrad

Poželjno poznavanje talijanskog jezika

Poslodavac:CIBUS ET TERRA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge

mobitel: 098 806660

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POGLEDAJ VIŠE OGLASA ZA POSAO KLIKNI

POSAO BUJŠTINA 2


TV PROMIDŽBA

Baner

SLUŠAJ ONLINE

Baner

OGLAŠAVAJTE SE U SLOVENIJI

Baner

RIJEČKI PORTAL

Baner

PRATITE NAS NA FACEBOOKU

POGLEDAJ  NAŠ  FACEBOOK  PROFIL

SLIJEDI NAŠE OBJAVE NA FACEBOOKU