Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2

Oglasi slobodnih radnih mjesta na području Buja, Umaga, Novigrada, Brtonigle, Oprtlja i Grožnjana poredani su abecednim redom.

Crvenom bojom su označeni naslovi zadnje dodanih oglasa.


ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:10.9.2014

Natječaj vrijedi do:18.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

internet

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:

REPUBLIKA HRVATSKA

OGLASNA PLOČA HZZ-a

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

REPUBBLICA DI CROAZIA

CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BUIE

KLASA: 112-02/14-01/2

URBROJ: 2105/01-3-10/03-14-04

U Bujama, 8. rujna 2014.

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13.) i članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto: administrativni referent – 1(jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti -hrvatsko državljanstvo,

-SSS ekonomske struke,

-najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na istim poslovima,

-položen državni stručni ispit,

-dobro poznavanje rada na računalu,

-poznavanje talijanskog jezika.

-nepostojanje zakonskih zapreka sukladno čl.213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj157/13.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:,

-presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice,

-životopis

-dokaz o stručnoj spremi

-presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,

-dokaz o poznavanju rada na računalu,

-dokaz o poznavanju talijanskog jezika,

-za dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, potrebno je priložiti elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ili presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca

-uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prednost imaju kandidati koji su već obavljali iste poslove u području djelatnosti socijalne skrbi.

Izvorne isprave kandidati će predočiti naknadno.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, pristupit će pismenom i usmenom testiranju. O datumu i vremenu održavanja testiranja te izvorišnim osnovama za provjeru znanja, kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem. Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama – oglasne stranice, na adresu: Centar za socijalnu skrb Buje, 52460 Buje, Rudine 1, s naznakom ''za natječaj''.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE

CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BUIE

Objavljeno:

-u Narodnim novinama dana 10.09.2014. godine

-na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10.09.2014. godine

-na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb dana 10.09.2014. godine

Poslodavac:Centar za socijalnu skrb Buje, Centro di Assistenza Sociale di Buie

Kontakt:pismena zamolba: Buje, Rudine 1

BRAVAR/ICA

Mjesto rada:MARUŠIĆI-MARUSSICI, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:8.9.2014

Natječaj vrijedi do:22.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:

Kategorija B

Kategorija C

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:POŽELJNA C KATEGORIJA ZA VOZAČA.

Poslodavac:EMIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju proizvoda od metala

osobni dolazak: MARUŠIĆI 24 B, MOMJAN

mobitel: 091 1731023

DIPL. INŽENJER/KA STRIJARSTVA ILI ELEKTROTEHNIKE

Mjesto rada:LIVADE-LEVADE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:9.9.2014

Natječaj vrijedi do:23.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:

Engleski jezik

Njemački jezik

Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

pismena zamolba: 52427 Livade, Sv. Stjepan 60

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/CA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:5.9.2014

Natječaj vrijedi do:20.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

internet

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:1 godinu

Poslodavac:Centar za socijalnu skrb Buje, Centro di Assistenza Sociale di Buie

Kontakt:pismena zamolba: BUJE, RUDINE 1

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I ŠPORTA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:10.9.2014

Natječaj vrijedi do:18.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

O G L A S

za prijem na rad u javnu službu

1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I ŠPORTA

Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na neodređeno vrijeme;

Uvjeti:

Pod 1. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz medicine rada i športa, odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:

• životopis

• domovnica

• dokaz o završenom obrazovanju

• odobrenje za samostalni rad (licenca)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

Poslodavac:Istarski domovi zdravlja

Kontakt:pismena zamolba: 52 100 Pula, Flanatička 27

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:10.9.2014

Natječaj vrijedi do:18.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

O G L A S

za prijem na rad u javnu službu

2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE

Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica rad na određeno vrijeme – zamjena za specijalizaciju

uvjeti:

Pod 2. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije, odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:

• životopis

• domovnica

• dokaz o završenom obrazovanju

• odobrenje za samostalni rad (licenca) Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

Poslodavac:Istarski domovi zdravlja

Kontakt:pismena zamolba: 52 100 Pula, Flanatička 27


DOSTAVLJAČ/ICA PJEŠAK/BICIKLIST

UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:3.9.2014

Natječaj vrijedi do:14.9.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:Kontakt info za slanje cv-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u poslovnici Umag, Tribje 17

Obavezan uvjet: B Kategorija za moped

Radno vrijeme: Puno, ugovor na određeno s mogućnosti zasnivanja radnog odnosa na neodređeno

Uvjeti: SSS bilo kojeg smjera, dobro poznavanje grada Umaga, prednost kandidatima s iskustvom rada na istim ili sličnim poslovima

Zamjena za otišle.

Opis poslova - dostavljač:

- preuzimanje pošiljaka za isporuku

- utovar pošiljaka u zaduženo vozilo

- dostava pošiljaka primatelju prema radnom nalogu

- naplata kod primatelja

- predaja naplaćenog novca prema ispisanim R 1 računima

- povrat neisporučenih pošiljaka

- označavanje razloga neisporuke

- prijevoz pošiljaka od klijenta do pretovarnog centra ili poslovnice

- isporuka pošiljaka do krajnjeg primatelja

Poslodavac:CITY EX d.o.o. za prijenos poslovne dokumentacije

osobni dolazak: TRIBJE 17, UMAG

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KONOBAR/ICA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: Mulino doo, Škrile 75 a, 52460 Buje

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KUHAR/ICA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - poslijepodne

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:26.8.2014

Natječaj vrijedi do:25.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Radno iskustvo:6 mjeseci

Poslodavac:KARMEN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

osobni dolazak: DIGITRONSKA 14, BUJE

mobitel: 091 4460355

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OPERATER/KA POSTUPKA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

3i smjene

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:20.8.2014

Natječaj vrijedi do:5.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

Rad na stroju (ekstruderu)

Poslodavac:BIFIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu

osobni dolazak: DIGITRONSKA 10, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POMOĆNI KONOBAR/ICA / VALETA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: MULINO DOO, ŠKRILE 75 A, 52460 BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PREHRAMBENI TEHNIČAR

Tvrtka Zigante tartufi  d.o.o. oglašava slobodno radno mjesto prehrambenog tehničara (m/ž) u proizvodnom pogonu, na adresi Portoroška 15, Plovanija, 52460 Buje.

Za traženo radno mjesto prednost imaju osobe sa  završenom SSS, zvanja Prehrambenog  tehničara.

Zamolbu i životopis poslati na:

e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

fax: 052 777 111 ili

adresu: Portoroška 15, Plovanija,52460 Buje.

PRODAVAČ/ICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:8.9.2014

Natječaj vrijedi do:15.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 4 godine

Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo:Nije važno

Obavezno navesti u naslovu maila za koje se mjesto rada prijavljuje

Poslodavac:AURO DOMUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje, trgovinu i usluge

Kontakt:e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PRODAVAČ/ICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

2 smjene

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:5.9.2014

Natječaj vrijedi do:30.9.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:OIŽELJNO POZNAVANEJ STRANIH JEZIKA

POŽELJNO POZNAVANJE RADA NA PC-KASI

Poslodavac:TO MARKET "PLAVA LAGUNA" Vl. IVICA MILOTIĆ

mobitel: 091 4113825

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PRODAVAČ/ICA PEKARSKIH PROIZVODA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - prijepodne

Smjena - poslijepodne

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:29.8.2014

Natječaj vrijedi do:12.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:6 mjeseci

Ostale informacije:PRIJAVE PUTEM E-MAILA ŠALJITE S NAZNAKOM RADNOG MJESTA: "PRODAVAČ-UMAG" U NASLOVU ILI TEKSTU E-MAILA

Poslodavac:MLINAR pekarska industrija d.d.

Kontakt:e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PRVOSTUPNIK / ICA SESTRINSTVA U SLUŽBI ZA ŠKOLSKU MEDICINU U BUJAMA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:5.9.2014

Natječaj vrijedi do:15.9.2014

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

Pula, Nazorova 23

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravlja, KLASA: 100-01/14-03/108, URBROJ: 534-07-1-3-1/5-14-35 i URBROJ: 534-07-1-3-2/2-14-37, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te članka 25. Statuta, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

3. Prvostupnik sestrinstva u Službi za školsku medicinu u Bujama (m/ž), na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca, jedan izvršitelj/ica

Uvjeti: - završen stručni studij (s tim izjednačen VŠS) sestrinstva

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad

- poznavanje rada na računalu

- vozački ispit “B” kategorije

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

- kratak životopis

- preslik dokaza o državljanstvu RH

- preslik dokaza o stručnoj spremi

- preslik dokaza o položenom stručnom ispitu

- preslik odobrenja za samostalan rad

- dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

- preslik dokaza o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se šalju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije- Istituto di sanità pubblica della regione Istriana, Nazorova 23, 52100 Pula, uz naznaku: "Natječaj za radno mjesto Prvostupnik sestrinstva u Službi za školsku medicinu u Bujama" .

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Odluka o odabiru kandidata biti će javno objavljena na web stranici u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac:ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Kontakt:pismena zamolba: Nazorova 23, 52100 Pula

RADNIK/CA NA UZGAJALIŠTIMA ŠKOLJAKA

Mjesto rada:VABRIGA-ABREGA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:5.9.2014

Natječaj vrijedi do:30.9.2014

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:POSAO ZAHTJEVA DOBRU FIZIČKU SPREMU

POSLODAVAC OSIGURAVA PRIJEVOZ

Poslodavac:ISTRIDA ugostiteljstvo, trgovina i turizam d.o.o.

Kontakt:mobitel: 098 414512

RECEPCIONER/KA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Strani jezici:

Engleski jezik

Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

internet

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: MULINO DOO, ŠKRILE 75 A, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

REFERENT/ICA ZA KOM. POSLOVE I URBANIZAM

Mjesto rada:BRTONIGLA-VERTENEGLIO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:8.9.2014

Natječaj vrijedi do:16.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:CJELOVIT TEKST OGLASA OBJAVLJEN JE NA WEB STRANICAMA OPĆINE: www.brtonigla-verteneglio.hr

Poslodavac:OPĆINA BRTONIGLA

osobni dolazak: TRG SV. ZENONA 1, BRTONIGLA

najava na telefon: 052 774174

pismena zamolba: TRG SV. ZENONA 1, BRTONIGLA

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

SOBAR/ICA

Mjesto rada:LIVADE-LEVADE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

2 smjene

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Zajednički smještaj

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:1.9.2014

Natječaj vrijedi do:30.9.2014

Razina obrazovanja:

Osnovna škola niži razredi

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:ISTRA LOGISTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu

mobitel: 091 4338758

pismena zamolba: BRUNE VALENTIJA 56, POREČ

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA KATASTARSKE POSLOVE

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:9.9.2014

Natječaj vrijedi do:17.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Ostale informacije:JAVNI POZIV

Na temelju članka 61. a) Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12 – pročišćeni tekst, NN br. 37/13 i NN br. 38/13), Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN br. 100/11), te Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnu geodetsku upravu za 2014. godinu KLASA: 112-01/13-01/147, URBROJ: 541-06/1-14-26 od 30.04.2014. godine, Državna geodetska uprava raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Državnu geodetsku upravu

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE

- stručni referent za katastarske poslove – 1 polaznik

Uvjeti: SSS društvene ili tehničke struke

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj: 57/12 i 120/12.) te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Popis prijavljenih kandidata Državna geodetska uprava dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta, a po potrebi i radi provedbe profesionalne selekcije kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, Državna geodetska uprava provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

Popis osoba koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Državne geodetske uprave www.dgu.hr

Odluku o izboru polaznika donijet će ravnatelj Državne geodetske uprave vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata i trajanju nezaposlenosti.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani polaznici nisu državni službenici. Po obavljenom stručnom osposobljavanju mogu polagati državni stručni ispit.

Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Državna geodetska uprava.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto i mjesto rada na koje se prijavljuju, te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis (vlastoručno potpisan)

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, odnosno svjedodžbe)

3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg radnog iskustva

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

6. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

7. potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora, po potrebi, dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima

za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva

od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20, s naznakom ,,Javni poziv za stručno osposobljavanje".

Kandidati koji podnesu nepravovremene i neuredne prijave, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na Javni poziv.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i web stranici Državne geodetske uprave www.dgu.hr

Poslodavac:DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Kontakt:pismena zamolba: Gruška 20, Zagreb

TEHNOLOG/INJA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:20.8.2014

Natječaj vrijedi do:15.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Engleski jezik

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda, praćenje legislative, usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda; podrška komercijali na terenu.

Uz engleski, poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

Poslodavac:BIFIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu

osobni dolazak: DIGITRONSKA 10, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:15 sati tjedno

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:9.9.2014

Natječaj vrijedi do:17.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:natječaj objavljen na WEB STRANICI ŠKOLE SA 09.09.2014.

Poslodavac:Talijanska osnovna škola Novigrad

Kontakt:pismena zamolba: NOVIGRAD, EMONIJSKA 4

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:9.9.2014

Natječaj vrijedi do:17.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:NATJEČAJ OBJAVLJEN NA WEB STRANICAMA ŠKOLE OD 09.09.2014.

Poslodavac:Talijanska osnovna škola Novigrad

Kontakt:pismena zamolba: NOVIGRAD, EMONIJSKA 2

UČITELJ/ICA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Zajednički smještaj

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:2.9.2014

Natječaj vrijedi do:12.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

internet

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju čl. 107. st. 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 94/13) Osnovna škola – Scuola elementare “Rivarela” raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova

1. Učitelj/ica prirode, biologije i kemije, na određeno vrijeme do dobivanja Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.

Uvjeti: prema općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebnim uvjetima prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti na adresu škole: Osnovna škola “RIVARELA”, Emonijska 4, 52466 Novigrad s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavi treba priložiti:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice i/ili domovnice)

2. zamolbu i životopis,

3. dokaz o stručnoj spremi (original ili preslika diplome),

4. uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci,

5. elektronički zapis o radno pravnom statusu (HZMO),

6. vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Poslodavac:Osnovna škola - scuola elementare RIVARELA

Kontakt:pismena zamolba: EMONIJSKA 4, NOVIGRAD

VANJSKI MONTER

Namještaj Mima d.o.o. raspisuje natječaj za vanjskog montera namještaja na području grada Umaga i okolice. Molimo zainteresirane da nas kontaktiraju na tel. 052 385 706 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript sa naznakom „vanjski monter namještaja“.

VOZAČ/ICA TERETNOG VOZILA PREKO 7,5 TONA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:26.8.2014

Natječaj vrijedi do:30.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Terenski rad

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za prijevoz opasnih tvari

Vozački ispit:

Kategorija C

Kategorija E

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:

POŽELJNO OSNOVNO POZNAVANJE TALIJANSKOG, NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA

POŽELJNO OSNOVNO INFORMATIČKO ZNANJE

Poslodavac:FRANCI, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, prijevoz i usluge

osobni dolazak: TRG J.B. TITA 9, BUJE

najava na telefon: 052 772410

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

VOZAČ/ ICA SANITETSKOG PRIJEVOZA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:10.9.2014

Natječaj vrijedi do:18.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

O G L A S

za prijem na rad u javnu službu

7. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA – jedan (1) radnik

Ispostava Umag - rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Pod 7. SSS – Škola za vozače motornog vozila,

Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti:

• životopis

• domovnica

• dokaz o završenom obrazovanju

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

Poslodavac:Istarski domovi zdravlja

Kontakt:pismena zamolba: 52 100 Pula, Flanatička 27

ZUBOTEHNIČAR/KA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:9.9.2014

Natječaj vrijedi do:16.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:2 godine

Poslodavac:ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ KLARIĆ DANIJEL

Kontakt:mobitel: 098 720340

  

 


TV PROMIDŽBA

Baner

SLUŠAJ ONLINE

Baner

OGLAŠAVAJTE SE U SLOVENIJI

Baner

RIJEČKI PORTAL

Baner

PRATITE NAS NA FACEBOOKU

POGLEDAJ  NAŠ  FACEBOOK  PROFIL

SLIJEDI NAŠE OBJAVE NA FACEBOOKU