Slideshow Image 1
Slideshow Image 1

Oglasi slobodnih radnih mjesta na području Buja, Umaga, Novigrada, Brtonigle, Oprtlja i Grožnjana poredani su abecednim redom.

Crvenom bojom su označeni naslovi zadnje dodanih oglasa.


ASISTENT/ICA VODITELJA U PROIZVODNJI MEDITERANSKE KOZMETIKE

Poslodavac:Dermoestetik d.o.o. Dermoestetik d.o.o.Kategorija:Biotehnologija i farmaceutika, ProizvodnjaMjesto rada:Umag

Rok prijave:05.09.2014.

Opis radnog mjesta:

- nadgledavanje i provođenje zakonskih odredbi dobre laboratorijske prakse (GMP)

- priprema dokumenacije za Ministarstvo zdravstva i HZZJZ

- prikupljanje STL-ova; Kosmetovigilancija

- izrada dosjea proizvoda sa EU regulativom (CPNP)

- pripremanje dokumentacije po normi ISO 22716 (GMP)

- sudjelovanje u procesu proizvodnje

- pružanje stručne podrške prilikom internih i vanjskih audita

Mogućnost napredovanja do voditelja smjene, usavršavanje i odlazak na seminare i tečajeve.

Posebne pogodnosti: - osiguran smještaj

Vrsta posla: stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

Županija: Istarska županija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije: - VSS farmacija

- potrebno vrlo dobro poznavanje informatike: Excel, Word, Internet, Powerpoint

- poželjno radno iskustvo 1 godinu

- dobro poznavanje engleskog i poželjno poznavanje talijanskog ili njemačkog jezika

Molimo prijavite se Brzom prijavom.KLIKNI BRZA PRIJAVA

Web stranice:

www.dermoestetik.hr

www.esensamediterana.com

Minimalna stručna sprema: Fakultet

Strani jezik: engleski

Vozačka dozvola: B

Naziv poduzeća: Dermoestetik d.o.o.

Adresa: Bušćina 20C, 52470 Umag

Županija: Istarska županija

Telefon: 052 732 366

Faks: 052 732 378

Internet adresa: www.dermoestetik.hr


 

DOSTAVLJAČ/ICA NA MOPEDU B KATEGORIJE

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:26.8.2014

Natječaj vrijedi do:2.9.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:Opis poslova:

- preuzimanje pošiljaka za isporuku,

- utovar pošiljaka u zaduženo vozilo,

- dostava pošiljaka primatelju prema radnom nalogu,

- naplata kod primatelja,

- predaja naplaćenog novca prema ispisanim R1 računima,

- povrat neisporučenih pošiljaka,

- označavanje razloga neisporuke,

- prijevoz pošiljaka od klijenta do pretovarnog centra ili poslovnice,

- isporuka pošiljaka do krajnjeg primatelja.

Obavezan uvjet: B kategorija.

Uvjeti: SSS bilo kojeg smjera, dobro poznavanje grada Umaga, prednost kandidatima s iskustvom rada na istim ili sličnim poslovima.

Rad na određeno vrijeme s mogućnosti zasnivanja radnog odnosa na neodređeno.

Kontakt za slanje životopisa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u poslovnici Umag, Tribje 17.

Poslodavac:CITY EX d.o.o. za prijenos poslovne dokumentacije

osobni dolazak: TRIBJE 17, 52470 UMAG

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KONOBAR/ICA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: Mulino doo, Škrile 75 a, 52460 Buje

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

KUHAR/ICA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:20 sati tjedno

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:5.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- (SSS) za kuhara/icu

- Najmanje jedna godina radnog iskustva na pripadajućim poslovima

- Srednja stručna sprema-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94.13.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku isprava:

životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i uvjerenje o nakažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest (6) mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana obavljanja natječaja (28.8.- 5.9.2014.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Talijanska osnovna škola - Scuola elementare italiana "Galileo Galilei", Ulica Edoardo Pascali 2a, 52470 Umag (Umago) s naznakom: "Za natječaj".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora u roku od osam (8) dana po izvršenom izboru.

Izabrani kandidat/kinja se primaju u radni odnos uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Ravnatelj:

Arden Sirotić

Poslodavac:TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI

Kontakt:pismena zamolba: E. Pascali 2a, Umag

KUHAR/ICA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - poslijepodne

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:26.8.2014

Natječaj vrijedi do:25.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Radno iskustvo:6 mjeseci

Poslodavac:KARMEN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

osobni dolazak: DIGITRONSKA 14, BUJE

mobitel: 091 4460355

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:27.8.2014

Natječaj vrijedi do:4.9.2014

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska

Strani jezici:Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

word

internet

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

Radno iskustvo:Nije važno

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole Novigrad – Cittanova, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole Novigrad – Cittanova, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice sa bolovanja, rodiljinog i roditeljskog dopusta.

UVIJETI ZA RADNO MJESTO:

- VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili stručni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja

- položen stručni ispit,

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

- da ispunjava uvijete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 i 56/00).

Uz prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjerena preslika),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika),

- domovnica (izvornik ili preslika),

- uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik - ne starije od dana objave natječaja),

- potvrdu o pripadnosti talijanskoj nacionalnoj manjini (izvornik ili preslika),

- potvrda o poznavanju talijanskog jezika u govoru i pismu (izvornik ili preslika).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE, EMONIJSKA 6, 52466 NOVIGRAD – CITTANOVA, s naznakom “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sull'educazione ed istruzione (GU 10/97, 107/07 e 94/13) e dell'articolo 34 dello Statuto della Scuola dell'infanzia Girasole (Dječji vrtić Suncokret) Cittanova (Novigrad), il Consiglio d'amministrazione della Scuola dell'infanzia Girasole (Dječji vrtić Suncokret) Cittanova (Novigrad), bandisce il

CONCORSO

per l'assunzione in rapporto di lavoro

EDUCATORE/ICE – 1 esecutore/ice a tempo determinato e pieno orario, fino al ritorno della dipendente assente per licenza malattia, parto e maternita’.

CONDIZIONI PER IL POSTO DI LAVORO:

- educatore/ice prescolare con istruzione superiore o baccalureato/a professionale educatore/ice prescolare,

- esame professionale sostenuto,

- idoneità sanitaria per l’esecuzione delle mansioni,

- esente da condanne penali per imputazioni di cui all’articolo 25 della Legge sull'educazione ed istruzione(GU 10/97, 107/07 e 94/13),

- che soddisfi le condizioni stabilite dalla Legge sull’educazione ed istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00 e 56/00).

Alla domanda è necessario allegare:

- curriculum vitae,

- certificato comprovante la formazione acquisita – diploma (originale o copia autenticata),

- certificato dell’esame professionale sostenuto (originale o copia autenticata),

- certificato di cittadinanza (originale o copia),

- certificato penale (originale – non più vecchio della data di pubblicazione del concorso),

- attestato comprovante l’appartenenza alla minoranza nazionale italiana (originale o copia),

- attestato comprovante la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (originale o copia).

Le domande per il concorso con le prove d’idoneità, vanno inoltrate entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del concorso, al seguente indirizzo: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE, VIA EMONIA 6, 52466 NOVIGRAD - CITTANOVA con la specifica "PER IL CONCORSO – NON APRIRE".

Le domande incomplete o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

I candidati saranno informati dell’esito del concorso entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Poslodavac:Dječji vrtić Suncokret - Scuola dell' infanzia Girasole

Kontakt:pismena zamolba: novigrad, emonijska 6

OPERATER/KA POSTUPKA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

3i smjene

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:20.8.2014

Natječaj vrijedi do:5.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

Rad na stroju (ekstruderu)

Poslodavac:BIFIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu

osobni dolazak: DIGITRONSKA 10, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POMOĆNI KONOBAR/ICA / VALETA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: MULINO DOO, ŠKRILE 75 A, 52460 BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PREHRAMBENI TEHNIČAR

Tvrtka Zigante tartufi  d.o.o. oglašava slobodno radno mjesto prehrambenog tehničara (m/ž) u proizvodnom pogonu, na adresi Portoroška 15, Plovanija, 52460 Buje.

Za traženo radno mjesto prednost imaju osobe sa  završenom SSS, zvanja Prehrambenog  tehničara.

Zamolbu i životopis poslati na:

e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

fax: 052 777 111 ili

adresu: Portoroška 15, Plovanija,52460 Buje.

PRODAVAČ/ICA NAMJEŠTAJA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - prijepodne

Smjena - poslijepodne

Dvokratno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:22.8.2014

Natječaj vrijedi do:2.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

POŽELJNO POZNAVANJE TALIJANSKOG I ENGLESKOG JEZIKA

Poslodavac:NAMJEŠTAJ MIMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Kontakt:e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PRODAVAČ/ICA PEKARSKIH PROIZVODA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:

Smjena - prijepodne

Smjena - poslijepodne

Rad vikendom i praznikom

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:29.8.2014

Natječaj vrijedi do:12.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:6 mjeseci

Ostale informacije:PRIJAVE PUTEM E-MAILA ŠALJITE S NAZNAKOM RADNOG MJESTA: "PRODAVAČ-UMAG" U NASLOVU ILI TEKSTU E-MAILA

Poslodavac:MLINAR pekarska industrija d.d.

Kontakt:e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PROFESOR/ICA BIOLOGIJE I KEMIJE

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:4 sata tjedno

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:5.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE

najava na telefon: 052 492770

mobitel: 091 1742191

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PROFESOR/ICA STRUK.-TEOR. I PRAKTIČNE NASTAVE ELEKTROTEHNIKE

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:4 sata tjedno

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:5.9.2014

Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE

Najava na telefon: 052 492770

mobitel: 091 1742191

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

POMOĆNI KOZMETIČAR/KA

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:2 smjene

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:25.8.2014

Natječaj vrijedi do:2.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:Srednja škola 3 godine

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:"OASIS" KOZMETIČKI SALON - TANJA HUBEL SOLDATIĆ - UMAG - 8.OŽUJKA 1A

Kontakt:osobni dolazak: 8. OŽUJKA 1, UMAG

RADNIK/ICA NA ŠTAMPANJU I BRIZGANJU PLASTIKE

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:3i smjene

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:27.8.2014

Natječaj vrijedi do:4.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Završena osnovna škola

Srednja škola 3 godine

Srednja škola 4 godine

Strani jezici:Talijanski jezik

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:E. C. S. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

Kontakt:mobitel: 098 274562

RECEPCIONER/KA

Mjesto rada:PLOVANIJA-PLOVANIA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Djelomično

Natječaj vrijedi od:28.8.2014

Natječaj vrijedi do:28.9.2014

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Strani jezici:

Engleski jezik

Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

internet

Radno iskustvo:Nije važno

Poslodavac:MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

najava na telefon: 052 725300

pismena zamolba: MULINO DOO, ŠKRILE 75 A, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

TEHNOLOG/INJA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:20.8.2014

Natječaj vrijedi do:15.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:Engleski jezik

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:Vođenje proizvodnje građevinskih proizvoda, praćenje legislative, usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda; podrška komercijali na terenu.

Uz engleski, poželjno poznavanje još jednog stranog jezika

Poslodavac:BIFIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju kemijskih proizvoda i trgovinu

osobni dolazak: DIGITRONSKA 10, BUJE

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

VANJSKI MONTER

Namještaj Mima d.o.o. raspisuje natječaj za vanjskog montera namještaja na području grada Umaga i okolice. Molimo zainteresirane da nas kontaktiraju na tel. 052 385 706 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript sa naznakom „vanjski monter namještaja“.

VOZAČ/ICA TERETNOG VOZILA PREKO 7,5 TONA

Mjesto rada:BUJE-BUIE, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:Bez naknade

Natječaj vrijedi od:26.8.2014

Natječaj vrijedi do:30.9.2014

Uvjeti na radnom mjestu:Terenski rad

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za prijevoz opasnih tvari

Vozački ispit:

Kategorija C

Kategorija E

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije:

POŽELJNO OSNOVNO POZNAVANJE TALIJANSKOG, NJEMAČKOG I ENGLESKOG JEZIKA

POŽELJNO OSNOVNO INFORMATIČKO ZNANJE

Poslodavac:FRANCI, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, prijevoz i usluge

osobni dolazak: TRG J.B. TITA 9, BUJE

najava na telefon: 052 772410

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ZASTUPNIK/CA U OSIGURANJU

Mjesto rada:UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:2

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme:Puno radno vrijeme

Način rada:Smjena - prijepodne

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:27.8.2014

Natječaj vrijedi do:10.9.2014

Korištenje vlastitog vozila:Da

Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine

Strani jezici:

Engleski jezik

Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

excel

word

Vozački ispit:Kategorija B

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:TRAŽE SE OZBILJNE I AMBICIOZNE  OSOBE ZA RAD U OSIGURANJU, JEDNA OSOBA ZA UMAG I JEDNA ZA NOVIGRAD. POTREBNO POSJEDOVANJE VLASTITOG VOZILA.

Poslodavac:GRAWE Hrvatska osiguravajuće d.d.

mobitel: 099 7305802

e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA

Mjesto rada:NOVIGRAD-CITTANOVA, ISTARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:1

Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:8 sati tjedno

Smještaj:Nema smještaja

Naknada za prijevoz:U cijelosti

Natječaj vrijedi od:27.8.2014

Natječaj vrijedi do:4.9.2014

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska

Strani jezici:Talijanski jezik

Informatička znanja:Potrebno napredno poznavanje informatike

word

Stručni ispiti:Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru

Radno iskustvo:Nije važno

Ostale informacije:

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole Novigrad – Cittanova, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole Novigrad – Cittanova, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

ZDRAVSTVENOG VODITELJA / ZDRAVSTVENE VODITELJICE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)

UVIJETI ZA RADNO MJESTO:

- VŠS medicinska sestra/viši medicinski tehničar ili stručni/a prvostupnik/ca sestrinstva

- položen stručni ispit,

- utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

- da ispunjava uvijete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00 i 56/00).

Uz prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjerena preslika),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika),

- domovnica (izvornik ili preslika),

- uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik - ne starije od dana objave natječaja).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu: DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET – SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE, EMONIJSKA 6, 52466 NOVIGRAD – CITTANOVA, s naznakom “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Natječaj vrijedi od 27.08.2014. do 04.09.2014.

Poslodavac:Dječji vrtić Suncokret - Scuola dell' infanzia Girasole

Kontakt:pismena zamolba: NOVIGRAD, EMONIJSKA 6 

 


TV PROMIDŽBA

Baner

SLUŠAJ ONLINE

Baner

OGLAŠAVAJTE SE U SLOVENIJI

Baner

RIJEČKI PORTAL

Baner

PRATITE NAS NA FACEBOOKU

POGLEDAJ  NAŠ  FACEBOOK  PROFIL

SLIJEDI NAŠE OBJAVE NA FACEBOOKU